Jeugdige beauty?

Wat is jeugdige beauty? Onderzoek heeft getracht te achterhalen welke gelaatskenmerken de aantrekkelijkheid van het gezicht veroorzaken. De vorm van het gezicht in de zin van “hoe alles aan elkaar hangt” is een belangrijke bepalende factor voor schoonheid. Een studie van de Universiteit van Toronto vond correlaties tussen gezichtsmetingen en Lees meer…

Wat is schoonheid?

De karakterisering van een persoon als “mooi”, op individuele basis of door gemeenschapsovertuiging, is vaak gebaseerd op een combinatie van innerlijke schoonheid, die psychologische factoren omvatten persoonlijkheid, intelligentie, intelligentie, genade, beleefdheid, charisma, integriteit, congruentie en elegantie, en uiterlijke schoonheid (d.w.z. fysieke aantrekkelijkheid) die fysieke kenmerken omvatten van wat op esthetische Lees meer…

Beauty of schoonheid?

Beauty is schoonheid. En schoonheid is een kenmerk van een dier, idee, object, persoon of plaats dat een waarneembare ervaring van genot of tevredenheid geeft. Schoonheid wordt bestudeerd als onderdeel van esthetiek, cultuur, sociale psychologie, filosofie en sociologie. Een “ideale schoonheid” is een entiteit die bewonderd wordt, of kenmerken bezit Lees meer…